fbpx

Průvodce Do Vietnamu

Jak získat rodný list a cestovní pas pro vaše dítě ve Vietnamu?

Jak získat rodný list a cestovní pas pro vaše dítě ve Vietnamu?

V předešlém článku Těhotenství, porod a mé první dítě ve Vietnamu jsem slíbil, že dále vysvětlím, jak na veškeré potřebné dokumenty po narození Vašeho dítěte ve Vietnamu. Jedná se samozřejmě o rodný list, jak Vietnamský, tak ale nejspíše budete chtít i česky. Pak budete chtít nejspíše i pas pro Vaše dítě. To u mě znamenalo jak vietnamský, tak i český pas.

Musím se přiznat, že tohle asi nebude to nejzajímavější čtení zde na blogu, ale dostávám na tohle téma spousty dotazů a je to rozhodně velmi užitečné téma. Přejděme tedy rovnou k věci. 

Jak získat rodný list ve Vietnamu?

To bude pravděpodobně nejvíce stresující část tohoto procesu ve Vietnamu. Stejně jako při jednání s jakýmkoli vietnamským orgánem státní moci bude proces zdlouhavý a plný papírování. Ve Vietnamu se zákony bohužel mění rychle a bez varování, takže se nedivte, pokud narazíte na nějaký zmatek.

Aby to bylo trochu snazší, můžete začít celý proces před porodem. Připravte si ověřené kopie vaší rezidentské karty a všech stránek vašeho pasu. Vše musí být přeložené a ověřené kopie vašeho oddacího listu a kopii vaší registrační knihy (Pink/Red book) pronajímatele.

Residenční karta ve Vietnamu

Residenční karta ve Vietnamu

Asi nejdůležitější otázka, které budete čelit a je dobré si ji promyslet před samotným narozením, je jméno dítěte. Jelikož se bavíme o případu, kdy chcete občanští obou zemí, stává se z již tak mnohdy složité otázky, otázka ještě složitější. Relativně nedávno bylo vietnamskou stranou uzákoněno, že jméno nově narozené vietnamského občana musí mít vietnamské jméno. Není třeba zabíhat do detailů, ale v zásadě Vaše (české) příjmení je bez problémů, ale pokud budete chtít i české křestní (nebo mezinárodní) jméno, půjde to jen oklikou. Vietnamské orgány Vám rozhodně nezapíší Martin (Martina) Novák. Křestní bude muset být vietnamské. Určitě budete chtít ale i české, a to se dá přidat později jako jméno druhé až budete žádat o zápis narození (český rodný list) na velvyslanectví v Hanoji, respektive na Zvláštní matrice Brno. Z tohoto pohledu se tedy vyplatí dát jen jedno vietnamské jméno (plus příjmení) a ne jak je ve Vietnamu obvyklé více jmen. Pak by totiž již nezbylo místo pro české úřady na to české prostředí jméno. V praxi tedy například z Manh Novák lze udělat Manh Martin Novák. Naopak Manh Van Novák už bude takto zapsán i v českém rodném listě (a pak i v cestovním pase), protože české zákony umožňují jen dvě jména. Zde je důležité vyplnit tzv. Prohlášení o volbě druhého jména. Tedy v situaci, kdy jste si nechali zapsat na vietnamský rodný list jen jedno jméno (vietnamské jméno) a jako druhé jméno nyní necháte zapsat české. 

Oddaci_list_ve_Vietnamu Jak získat rodný list a cestovní pas pro vaše dítě ve Vietnamu? - Čech ve Vietnamu

Oddací list ve Vietnamu

Další část je příjmení. Respektive příjmení u dítěte ženského pohlaví, jelikož dle pravidel české mluvnice se k příjmení u žen přidává koncovka – ová (většinou). Pokud pro svoji dceru budete chtít příjmení bez koncovky – ová, je dále potřeba mít připravenou Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru. V opačném případě netřeba tuto žádost vyplňovat.

Celá anabáze se jmény samozřejmě platí jen v případě, že budete chtít pro Vaše dítě vietnamské občanství. Zde pak na Vás čeká další část, jak vyřídit vietnamský rodný list a zároveň nepožadovat vietnamské občanství, protože vietnamské úřady, ač jsou povinni takovýto rodný list vydat, s tím mají značné problémy, je to však možné dotáhnout do konce.

Po porodu dítěte obdržíte ověřenou kopii záznamů o porodu v nemocnici. Udělejte si z toho několik dalších ověřených kopií, protože je můžete potřebovat k žádosti o pas a víza později. 

Rodný list ve Vietnamu

Rodný list ve Vietnamu

Vezměte všechny své původní a zkopírované dokumenty k místnímu národnímu výboru. Musíte jít na ten ve svém bydlišti (Čtvrt, ve které bydlíte). Je velmi užitečné mít zde vietnamsky mluvícího partnera, protože budete muset vyplnit formuláře které jsou pouze ve vietnamštině. Pokud je vše v pořádku budete si moci vyzvednout rodný list dítěte za několik dní.

Dalším krokem již bude cesta na velvyslanectví v Hanoji. Zde je třeba rozdělit náležitosti na dvě části. První je žádost o zjištění státního občanství a zápis narození dítěte, kdy bude vydán i český rodný list. Druhá je pak žádost o cestovní pas. Bez první není druhá. Od samotné první žádosti do vydání cestovního pasu (tedy toužebně očekávaného finále) uběhne zhruba 3-6 měsíců. 

Nejprve tedy první krok, kterým jsou vlastně dva kroky prováděné současně, vše se vyřídí při jedné návštěvě ambasády. Pro vydání českého rodného listu je nejprve potřeba zjistit státní občanství dítěte. České státní občanství dítě získává, pokud je alespoň jeden rodič český občan. 

Udělení státního občanství

Udělení státního občanství

V případě, kdy je matka českou občankou je situace jednoduchá, protože jak praví staré známé pravidlo, matka je vždy jistá. Pokud je českým občanem otec, může být situace složitější. Bez zabíhání do velkých detailů, v zásadě, pokud jste manželé, přikládá se k žádosti oddací list, protože dítě otec dítěte narozeného za trvání manželství je manžel, tedy i otec je český občan a dítě má tedy nárok na české občanství po otci. Oddací list by měl být samozřejmě český, protože je povinností každého v neodkladné době zaregistrovat manželství, ke kterému došlo v cizině, u českých úřadů. Pokud manželé v době narození dítěte nejste, je situace násobně složitější, protože nelze akceptovat prosté souhlasné prohlášení o otcovství. Je potřeba se připravit na nutnost prokazování dlouhodobého společného soužití, avšak to je již nad rámec tohoto článku.

Ve stejné chvíli se pak vyplňuje i žádost o zapsání narození (pokud je tedy zřejmé, že jeden z rodičů je český občan, viz výše), kde se řeší i zmíněné jméno dítěte. Výsledkem pak budou za dva, tři měsíce dva dokumenty a to Osvědčení o státním občanství a český rodný list.

Český rodný list

Český rodný list

Žádost o cestovní pas se pak dá podat ve stejný okamžik (ale lepší je toto nahlásit předem), kdy jsou přebírány zmíněné doklady. K žádosti o první cestovní pas (žádost v cizině) je potřeba doložit právě Osvědčení o státním občanství, rodný list, osobní doklad jednoho z rodičů a fotografii v nestandardním rozměru 5x5 cm.

Na závěr je potřeba vzít na vědomí následující:

  • všechny cizozemské dokumenty (tedy především vietnamský rodný list) je potřeba předložit v originále s úředním překladem do českého jazyka (tzv. přeloženo soudním tlumočníkem, především v Hanoji jich několik působí)
  • dokumenty vydané vietnamskými orgány se dále nemusí ověřovat, jsou českými úřady akceptovány bez dalšího ověření
  • na Zvláštní matriku v Brně se pak zašlou ověřené kopie dokladů (vietnamský rodný list, oddací list), ověřené kopie se vyhotoví na místě
  • Osvědčení o státním občanství, které je třeba předložit k žádosti o první cestovní pas, má platnost 1 rok, poté je musí vyhotovit nové

 Pas vystavený ve Vietnamu Pas vystavený ve Vietnamu

Sečteno a podtrženo: Můžete to udělat! Buďte připraveni, udělejte si průzkum a nebojte se dát svá přání najevo. Vy a vaše dítě dostanete řádnou lékařskou péči. Jednání s různými vládními úřady může být frustrující, ale můžete se přes to také dostat. Mít děti nebude snadné přece nikde na světě, ale alespoň v Saigonu vím že můžete na této cestě uspět.

Pokud se vám web líbí a jste s informacemi spokojeni, můžete přispět malou částkou na jeho další údržbu, aktualizace, provoz a já si možná také koupím jednu kávu nebo pivo 😋

 

 

 

Dostávejte novinky emailem

We never spam. Read Privacy Policy

eBOOK ke stažení!!

Stáhněte si ebook do mobilu, na cestách často není internet.

Image